چشم انداز و سیاست های راهبردی دانشگاه نگین جیرفت

ما بر آنیم با تکیه بر الطاف الهی، مهارت اساتید و مدیران و کارمندان، همچنین استفاده از فنآوری های روز، بعنوان برترین مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی کشور و پیشرو در ارائه خدمات برجسته علمی، آموزشی و پژوهشی در سطح ملی و منطقه ای مطرح گردیم.

سیاست های راهبردی

• بهبود فضای یادگیری دانشجویان و ارتقاء مستمر کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی

• تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص، کارآمد و نوآور متناسب با نیازهای بازار کار کشور

• مشارکت در توسعه دانش و رشد فنآوری و اطلاعات علمی- صنعتی در راستای تحقق نهضت نرم افزاری و تولید علم

• فراهم نمودن زمینه های توسعه تحقیقات، نوآوری، جذب و انتقال تکنولوژی و حمایت مؤثر از مراکز رشد

• استخدام و بکارگیری اساتید مجرب و کارآزموده در راستای ارائه بهترین خدمات آموزشی و پژوهشی

• بهره مندی از ابزارهای نوین ارتباطی و تعاملی در راستای ارائه بهترین کلاس های آموزشی از راه دور (الکترونیکی)

• ارائه آموزش های از راه دور بصورت الکترونیکی قابل استفاده در هر مکان و در هر زمان

• تعامل پویا و سازنده با مراکز علمی و فرهنگی و پژوهشی ملی و بین المللی