ارتباط باما

آدرس دانشگاه

کرمان، جیرفت، خیابان تختی جنوبی موسسه آموزش عالی نگین جیرفت

تلفن تماس

034-82230000

آدرس ایمیل دانشگاه

info@negin-jiroft.int-ac.ir

ایمیل دبیرخانه و سامانه استعلام

neginjiroft@alumni.com

ارسال پیام

لطفا تمام موارد زیر را تکمیل کنید , توجه داشته باشید پیام شما حداکثر پس از 48 ساعت پاسخ داده خواد شد .