لیست رشته های کارشناسی ناپیوسته

عنوان رشته مقطع تحصیلی زیر گروه تحصیلی گروه تحصیلی
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته زبان و ادبیات خارجی علوم انسانی
آموزش زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی علوم انسانی
آموزش وپرورش ابتدایی کارشناسی ناپیوسته علوم تربیتی علوم انسانی
ایمنی صنعتی و محیط کار کارشناسی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی
باستان شناسی کارشناسی ناپیوسته علوم تاریخی علوم اجتماعی
بهداشت مواد غذایی کارشناسی ناپیوسته بهداشت و کنترل مواد غدایی دامپزشکی
تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی علوم اجتماعی
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی علوم اجتماعی
حسابداری کارشناسی ناپیوسته علوم انسانی علوم انسانی
مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته علوم انسانی علوم انسانی
تولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی و معطر کارشناسی ناپیوسته تولیدات گیاهی کشاورزی
حسابداری کارشناسی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی علمی و کاربردی
بازرگانی بین المللی کارشناسی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی علمی و کاربردی
روابط عمومی کارشناسی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی علمی و کاربردی
صنایع دستی کارشناسی ناپیوسته هنرهای تجسمی هنر و معماری
علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته حسابداری علوم اجتماعی
علمی - کاربردی معماری کارشناسی ناپیوسته معماری هنر و معماری
علمی کاربردی مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته مهندسی مکانیک فنی و مهندسی
علمی کاربردی تأسیسات حرارتی و برودتی کارشناسی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی
مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته زبان و ادبیات خارجی علوم انسانی
مدیریت بازاریابی و فروش کارشناسی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی علمی و کاربردی
مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته مدیریت علوم انسانی
مدیریت بیمه کارشناسی ناپیوسته مدیریت علوم انسانی
مدیریت جهانگردی کارشناسی ناپیوسته گردشگری علوم اجتماعی
مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته مدیریت علوم انسانی
مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته مدیریت علوم انسانی
مهندسی عمران کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران فنی و مهندسی
مهندسی تکنولوژی برق - قدرت کارشناسی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی
مهندسی شهرسازی کارشناسی ناپیوسته شهرسازی هنر و معماری
مهندسی علوم و صنایع غذایی کارشناسی ناپیوسته صنایع غذایی کشاورزی
مهندسی فناوری آسانسور و بالابرها کارشناسی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی
مهندسی فناوری ارتباطات رسانه ای کارشناسی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی
مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICT –بهره برداری از سیستم های مخابراتی کارشناسی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی
مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک کارشناسی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی
مهندسی فناوری اطلاعات – رسانه کارشناسی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی
مهندسی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعات کارشناسی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی
مهندسی فناوری اطلاعات-رسانه کارشناسی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی
مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی کارشناسی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی
مهندسی فناوری بازرسی جوش کارشناسی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی
مهندسی فناوری باغبانی-گیاهان دارویی و معطر کارشناسی ناپیوسته کشاورزی علمی و کاربردی
مهندسی فناوری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی کارشناسی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی
مهندسی فناوری تجهیزات پزشکی اتاق عمل کارشناسی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی
مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق کارشناسی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی
مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری کارشناسی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی
مهندسی فناوری صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی
مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی کارشناسی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی
مهندسی فناوری عمران - آب و فاضلاب کارشناسی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی
مهندسی فناوری عمران - حمل و نقل شهری کارشناسی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی
مهندسی فناوری عمران - راهسازی کارشناسی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی
مهندسی فناوری عمران-نقشه برداری کارشناسی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی