لیست رشته های کاردانی

عنوان رشته مقطع تحصیلی زیر گروه تحصیلی گروه تحصیلی
الکتروتکنیک کاردانی پیوسته علوم مهندسی فنی و حرفه ای
الکترونیک عمومی کاردانی پیوسته علوم مهندسی فنی و حرفه ای
امور اداری کاردانی پیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی علمی و کاربردی
امور بانکی کاردانی ناپیوسته مدیریت علوم انسانی
امور تربیتی کاردانی ناپیوسته علوم تربیتی علوم انسانی
امور دولتی کاردانی ناپیوسته مدیریت علوم انسانی
امور زراعی - تولیدات زراعی کاردانی ناپیوسته کشاورزی علمی و کاربردی
امور زراعی - گیاهان دارویی و معطر کاردانی ناپیوسته کشاورزی علمی و کاربردی
امور زراعی و باغی - تکنولوژی تولیدات باغی کاردانی ناپیوسته تولیدات گیاهی کشاورزی
امور زراعی و باغی - تکنولوژی گیاه پزشکی (طب سنتی) کاردانی ناپیوسته گیاه پزشکی کشاورزی
اموزش وپرورش ابتدایی کاردانی ناپیوسته علوم تربیتی علوم انسانی
برق – الکترونیک و ابزار دقیق کاردانی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی
برق- قدرت کاردانی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی
برق- قدرت با گرایش پست و انتقال کاردانی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی
بیمه کاردانی ناپیوسته مدیریت علوم انسانی
تاسیسات تهویه و تبرید کاردانی ناپیوسته مهندسی مکانیک فنی و مهندسی
تربیت بدنی کاردانی پیوسته علوم انسانی فنی و حرفه ای
تکنولوژی تولیدات دامی کاردانی ناپیوسته علوم دامی کشاورزی
تکنولوژی تولیدات گیاهی کاردانی ناپیوسته تولیدات گیاهی کشاورزی
تکنولوژی مرتع و آبخیزداری کاردانی ناپیوسته منابع طبیعی کشاورزی
جوشکاری کاردانی پیوسته علوم مهندسی فنی و حرفه ای
حرفه ای امور دفتری کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی علمی و کاربردی
حسابداری کاردانی ناپیوسته مدیریت علوم انسانی
حسابداری کاردانی پیوسته علوم انسانی فنی و حرفه ای
حسابداری گرایش دولتی کاردانی ناپیوسته مدیریت علوم انسانی
حسابداری گرایش مالیاتی کاردانی ناپیوسته مدیریت علوم انسانی
خدمات اداری کاردانی ناپیوسته مدیریت علوم انسانی
ساخت و تولید کاردانی پیوسته علوم مهندسی فنی و حرفه ای
سخت افزار کامپیوتر کاردانی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر فنی و مهندسی
شهرسازی کاردانی ناپیوسته شهرسازی هنر و معماری
صنایع شیمیایی کاردانی پیوسته علوم مهندسی فنی و حرفه ای
صنایع نساجی کاردانی پیوسته علوم مهندسی فنی و حرفه ای
طراحی صنعتی کاردانی پیوسته صنعت علمی و کاربردی
علمی -کاربردی نگهداری و مرمت ساختمان کاردانی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی
علوم قضایی کاردانی ناپیوسته حقوق علوم انسانی
عمران کاردانی پیوسته علوم مهندسی فنی و حرفه ای
فناوری اطلاعات کاردانی پیوسته برق و کامپیوتر فنی و حرفه ای
فناوری تولیدات زراعی کاردانی پیوسته کشاورزی فنی و حرفه ای
فناوری پرورش دام کاردانی پیوسته کشاورزی فنی و حرفه ای
فیلم سازی – نقاشی متحرک کاردانی پیوسته فرهنگ و هنر علمی و کاربردی
ماشین‌های کشاورزی ـ مکانیزاسیون ماشین‌های کشاورزی کاردانی ناپیوسته کشاورزی علمی و کاربردی
مترجمی زبان انگلیسی کاردانی ناپیوسته زبان و ادبیات خارجی علوم انسانی
مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی ناپیوسته مدیریت علوم انسانی
معماری کاردانی پیوسته فرهنگ و هنر علمی و کاربردی
معماری کاردانی پیوسته ساختمان و معماری فنی و حرفه ای
معماری داخلی کاردانی پیوسته ساختمان و معماری فنی و حرفه ای
معماری سنتی کاردانی ناپیوسته معماری هنر و معماری
مکانیک خودرو کاردانی پیوسته علوم مهندسی فنی و حرفه ای
مکانیک صنایع کاردانی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی
مکانیک صنایع با گرایش تاسیسات عمومی صنایع کاردانی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی
نرم افزار کامپیوتر کاردانی ناپیوسته صنعت علمی و کاربردی
نقشه برداری کاردانی پیوسته صنعت علمی و کاربردی